پروفایل من

رضا محبوبی

طراحی گرافیک

http://www.rezamahboobi.com | mahboobi.reza@gmail.com |
آرشیو
بسه این صدای ناكوك و حسود وقتشه ازاین كور و كر بشیم این روزا تو خشكی پرسه می زدیم یه روزی می شه دوباره " تر " بشیم.

اطلاعات تکمیلی

متولد 2 خرداد 1362
عضویت در تاریخ 24 دی 1386
بازدید پروفایل: 3202