پروفایل من

شاهرخ عراقی

گرافیک, نقاشی, عکاسی, بازیگری . . .

تهران | www.facebook.com/shahrokh.araghi.58 | shahrokh.araghi@yahoo.com |
آرشیو
خداحافظ برای همیشه

اطلاعات تکمیلی

متولد 9 بهمن 1366
عضویت در تاریخ 21 دی 1390
بازدید پروفایل: 3132